Mimi, 96 jaar, kwam over vroeger vertellen. - Campus Kajee